Kontakt

Przedsiębiorstwo
Transportowo-Handlowo-Usługowe
"EKO-TRANS"

Spółka jawna
Grażyna i Henryk Orłowscy

ul. Wolności 21
42-672 Wieszowa

tel./fax: 32 273-70-20

e-mail: ekotrans@ekotrans.wieszowa.pl

NIP: 626-00-11-110
REGON: 271692864
KRS: 0000095976
Witamy na stronie firmy Eko-Trans

 

Nowa Oferta firmy

 

Zapraszamy do zapozniania się z aktualną ofertą firmy


 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe EKO-TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Spółka Jawna
informuje, że rozpoczyna realizację projektu o tytule :

Projekt : „Poprawa konkurencyjności Firmy EKO-TRANS Spółka Jawna poprzez nowoczesne technologie budownictwa  drogowego”.

w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

W związku z tym zaprasza zainteresowanych dostawców urządzeń do zgłoszenia się do sekretariatu siedzibie firmy osobiście, telefonicznie pod numer tel. tel/fax. 32 273-70-20 lub pocztą elektroniczną na adresem ekotrans@ekotrans.wieszowa.pl celem pobrania zapytania ofertowego na dostawę urządzeń takich jak :
maszyna budowlana do niwelacji (równiarka) odbiór zapytań do 07.12.2013
samodzielnego, przenośnego systemu pomiarowego do niwelacji odbiór zapytań do 24.03.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt : Poprawa konkurencyjności Firmy EKO-TRANS Spółka Jawna poprzez nowoczesne technologie budownictwa  drogowego.

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe EKO-TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Spółka Jawna

Wartość projektu: 1 432 950.00 zł
Wartość dofinansowania: 582 500.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 


 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowo – Usługowe
 

"EKO – TRANS"


Spółka Jawna GRAŻYNA & HENRYK ORŁOWSCY

 

Zajmujemy się transportem drogowym, budową dróg i autostrad, pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi, robotami ziemnymi, rekultywacjami terenów, wynajmem lub dzierżawą ciężkiego sprzętu budowlanego, sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych.
Prowadzimy również kompleksową obsługę transportową kilku kopalń odkrywkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą i jej możliwościami.

 

Zarząd Spółki

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
- realna odpowiedz na realne potrzeby

 

 

Projekt pn. " Zakup innowacyjnych zestawów sterowanych zdalnie maszyn budowlanych dla poprawy konkurencyjności PTHU EKO – TRANS Grażyna Orłowska, Henryk Orłowski Spółka Jawna."
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt projektu: 1398104.10 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 568335.00 zł
Planowany harmonogram realizacji projektu (począwszy od złożenia wniosku o dofinansowanie do końcowego rozliczenia inwestycji), został zaplanowany na lata 2010 – 2011r.
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Strony www, sklepy internetowe

www.singular.pl